Dokument för nedladdning

På denna sida publicerar vi de dokument som producerats inom Agile Sweden och även Dataföreningens Agile-nätverk.

Från Dataföreningen

  1. Scrum i praktiken; Presentation av Nils Hulth, Pyrosequencing
  2. Agile - Värderingar och principer översatta till svenska 2003-05-26

Från Agile Sweden

  1. En enkel Scrum Sprint backlog
  2. Agile - informationsblad (från 2002)

Publika dokument

  1. En vetenskaplig artikel om fördelarna med parprogrammering
  2. En vetenskaplig studie om kostnaderna för parprogrammering

Skrivet av våra medlemmar

  1. En artikel om omöjligheten att industrialisera systemutveckling av Joakim Holm
  2. Peter Tallungs redogör för ett agilt synsätt på utveckling och förvaltning.