Regler och rekommendationer för Agile Swedens mejllista

Regler

 1. Inlägg till listan ska röra listans ämne - användningen av lättrörliga metoder (och relaterade tankeströmningar) i Sverige. Inlägg om andra ämnen undanbedes. (1) (2)
 2. Medlemmar ombeds att hålla en artig ton i sina inlägg. Personangrepp eller liknande argumentation tolereras inte. Vad som utgör ett personangrepp är subjektivt och moderator förbehåller sig rätten att avgöra från fall till fall. (3)
 3. Marknadsföring och information om produkter, tjänster, jobb och aktiviteter är godkända så länge de rör listans ämne. Skicka dock inte “kedjebrev” eller irrelevanta reklamutskick till listan. (4)
 4. Privat kommunikation skickas direkt till mottagaren - inte via listan. Tänk på att det är många människor som är med på listan.
 5. Skicka aldrig vidare brev från listan till någon utomstående utan att först ha erhållit skribentens tillstånd att göra det. Listbrev är enbart till för listmedlemmar.
 6. Skicka inte vidare brev till listan från icke-medlemmar. Inläggen på listan ska komma från listans medlemmar. Undantag kan göras i vissa fall när det uppenbart är av intresse för listans medlemmar samt följer listans regler i övrigt. (5)
 7. Överträdelser av dessa regler kan leda till en skriftlig varning och vid upprepade förseelser avstängning från listan. Moderator förbehåller sig rätten att avgöra detta från fall till fall.

Fotnoter till reglerna

 1. Administratör ska göra en vid tolkning av vad listans ämne är. Exempel: Att diskutera verktyg som kan hjälpa ett team att uppnå snabbare återkoppling går bra, eftersom återkoppling är centralt för agila metoder. En allmän diskussion om vilken textredigerare eller programspråk som är bäst undanbedes.
 2. Som exempel på “relaterade tankeströmningar” kan nämnas TPS, Lean (i olika former), Beyond Budgeting samt Radical Management.
 3. Exempel: Att omtala en person på listan i negativa ordalag kan anses vara ett personangrepp. Att inte hålla med eller påpeka ett faktafel i det någon har skrivit kan inte sägas utgöra ett personangrepp; ej heller en vass motreplik i en debatt.
 4. Efter omröstning i februari 2012 beslutades att listan godkänner inlägg av informativ eller marknadsföringskaraktär, så länge de följer listans regler i övrigt.
 5. Ett exempel på ett sådant undantag var när en icke-medlem ville ha återkoppling från agila specialister angående formuleringen av ett standardavtal för upphandling för agila projekt.

Rekommendationer

 1. När du är ny på listan, presentera dig gärna med ett första inlägg.
 2. Skriv inlägg i textformat utan formatering (som t.ex. kursiv stil). Kontrollera gärna att din mejlklient inte skickar brev i HTML-format eller RTF-format.
 3. Undvik att skicka korta, innehållslösa mejl (“enradare”) till listan av typen “Jag håller med”. Dessa mejl och liknande kan skickas privat till mottagaren.
 4. När du svarar på ett inlägg, citera bara en liten lämplig del av inlägget som du svarar på, alternativt sammanfatta det kommenterade inlägget kort. Kopiera inte in ett helt inlägg, såvida inte det är mycket kort. Kopiera aldrig in en hel tråd av brev.
 5. Använd ämnesraden genom att låta rubriken beskriva ämnet för din diskussion. På så vis kan läsarna enkelt ignorera brev eller trådar som de inte är intresserade av. Om en diskussionstråd byter inriktning, starta då en ny tråd under ett ämne som bättre beskriver diskussionen. Märk då gärna rubriken med suffixet “VAR: [tidigare rubrik]”. Om det är ett reklam- eller informationsbrev, märk gärna rubriken med prefixet “ANN”.
 6. Använd raderaknappen! Om det är något ämne som inte intresserar dig är det enklast att radera inlägget och alla svarsmejl i stället för att bli irriterad över att du får så många brev. De flesta moderna mejlklienter kan sortera brev efter ämne och då hamnar alla svar tillsammans med startinlägget och kan raderas tillsammans. Ett bra tips är att undvika att skicka inlägg till listan i affekt.
 7. Skicka inte med bilagor till brev. De kommer troligen ändå inte fram till listan, eftersom stora brev inte släpps igenom. Vill du visa en bild, video eller annan resurs, lägg upp den någon annanstans på nätet och använd webbadressen i stället.
 8. Inga regler utan undantag. Kontrollera gärna med listans administratör (admin@agilesweden.com) om du är osäker, innan du skickar ut ditt inlägg.