Länkar om Agile

Computer Sweden

(kräver inloggning med månadens lösenord (på sid 2 i papperstidningen))

Testa först, testa ofta (Computer Sweden, 2003-10-03)

Långt kvar till iterativ utveckling (Computer Sweden, nr 94 2003)

Alternativ metod rullar på (om DSDM) (Computer Sweden, 2003-10-03)

Granska kritiskt - blunda inte (Computer Sweden, oktober 2002)

Programutveckling som religion (Computer Sweden, oktober 2002)

Utvecklare vill kommunicera (Computer Sweden, maj 2002)

Utvecklingsguru om Agile. (Computer Sweden, mars 2002)

Trender inom utveckling (Computer Sweden, februari 2002)

Agile ger snabb utveckling (Computer Sweden, januari 2002)

Agile tror inte på dokumentation (Computer Sweden, september 2001)

Övriga länkar

Bra och konkret beskrivning av Scrum

Recension av bok som kritiserar XP
Bokförfattarnas kritik i en nätversion
Computer Swedens artikel om boken
Ron Jeffries recension av boken

Tidningen OnTime (PDF) av Saab Combitech, temanummer om Agile med översättningar av engelska artiklar från IEEE Software. (Inlagd 2003-08-28)

Crosstalk - okt 02

Agile-manifestet

Scrum

Adaptive Software Development

DSDM

Crystal

Extreme Programming

Om parprogrammering

XP Agile Universe

Övriga mejllistor (förutom vår egen)

Den "officiella" mejlinglistan, agilealliance@yahoogroups.com
Grundad 10/8-01, 99 medlemmar, engelska
Status: Oklart, enbart f medlemmar i alliansen! Inlagd här 2003-08-28.

Samling av agila artiklar, agilearticles@yahoogroups.com
Grundad 12/4-02, 218 medlemmar
Status: Aktiv. Inlagd här 2003-08-28.

Den "officiella" XP-mejlinglistan extremeprogramming@yahoogroups.com
Grundad 1/1-00, 4190 medlemmar, engelska
Status: Mycket aktiv (ca 100 mejl om dagen ). Inlagd här 2003-08-28.

Svensk XP, gissar Erik Lundhs, xpsverige@yahoogroups.com
Grundad 17/1-03, 30 medlemmar, svenska
Status: Inaktiv (2 inlägg senast i februari). Inlagd här 2003-08-28.