Välkommen till Agile Sweden!

Brief information in English

Agile Sweden är ett elektroniskt nätverk för dig som är intresserad av lättrörliga ("agila") systemutvecklingsmetoder. Här kan du lära dig mer om området, utbyta erfarenheter med likasinnade eller till och med hjälpa till att sprida kunskap om lättrörliga metoder. Vi är en icke-vinstdrivande förening i vilken det är gratis att vara medlem. Agile Sweden grundades 2002-09-10 av Ove Holmberg, Merga Communications AB. Syftet var att närmare studera Agile som företeelse och anpassa detta till svenska IT-projekt

Föreningens målsättningar fram är som följer:

Arbetsgrupper

Styrelsen inom Agile Sweden skapade 2005 arbetsgrupper för att effektivisera sitt arbete. Huvudtanken är att det praktiska arbete som ska göras utförs av små, effektiva arbetsgrupper. Styrelsens uppgift är att koordinera arbetet i grupperna samt försöka tänka lite mer långsiktigt.

Idag består arbetsgrupperna mest av personer som även sitter i styrelsen, vilket måhända kan te sig lite överorganiserat, men vi tror inte att detta förhållande kommer att bestå på sikt. Tanken framöver är att enbart en person från varje arbetsgrupp ska deltaga på styrelsemöten. Det ska likaså finnas personer i styrelsen som inte är med i någon arbetsgrupp.

För närvarande har vi organiserat arbetet i tre arbetsgrupper:

  1. Webbgruppen
  2. Intern kommunikation
  3. Extern kommunikation

Beskrivningar av dessa följer nedan.

Är du intresserad av att deltaga i arbetet eller i styrelsen? Tag gärna kontakt med någon i styrelsen om du har frågor eller vill anmäla dig inför nästa år.

1. Webbgruppen

Övergripande ansvar: Teknik och utveckling av föreningens webbplats och wiki Deltagare:

Ansvarar för:

Övergripande mål: En mer levande webbplats (än idag) som lockar både nya medlemmar och potentiella kunder

2. Intern kommunikation

Övergripande ansvar: Intern kommunikation och aktiviteter för medlemmarna Deltagare:

Ansvarar för:

Övergripande mål: Att upprätthålla en aktiv förening som upplevs givande för medlemmarna.

3. Extern kommunikation

Övergripande ansvar: Utåtriktad kommunikation och aktiviteter med potentiella kunder/beställare. Deltagare:

Ansvarar för:

Övergripande mål: Att öka vår visibilitet i syfte att sprida kännedom om föreningen och agila metoder i syfte att få in externa uppdrag åt medlemmarna.