Agile Swedens medlemsmöten

2003-05-26 Mötesanteckningar

Protokoll från tidigare möten har bara skickats maillistan agile@agilesweden.com.

Agile Swedens styrelseträffar

2006-11-24 Mötesanteckningar

2006-08-29 Mötesanteckningar

2006-04-06 Mötesanteckningar

2006-02-23 Mötesanteckningar

2005-03-08 Mötesanteckningar

2004-10-11 Mötesanteckningar

2004-09-06 Mötesanteckningar

2004-03-25 Mötesanteckningar

2004-03-12 Mötesanteckningar

2004-01-21 Mötesanteckningar

2003-12-15 Mötesanteckningar

2003-10-28 Mötesanteckningar

2003-09-30 Mötesanteckningar

2003-08-22 Mötesanteckningar

Vill du vara med och driva Agile Sweden?
Skicka ett meddelande till Joakim Holm