Nyheter

Nyheter på denna sida uppdateras inte längre. Senaste nytt finns istället på Agile Kalender (Wiki)
Nedanstående nyheter finns kvar bara som referens.

2004-02-06
Omskriven sida: Varför Agile?

2004 Januari
Information om eXtreme Hour den 17/2 och anmälninglista på Wikin

2003 December
Sidorna om Kalender, Litteratur och Länkar utflyttade till styrelseträff. Listan på saker att göra krympte!

2003-09-30
Höstens andra styrelseträff. En lång lista med saker att göra blev resultatet.

2003-09-24
Agile-seminarier anordnade av Dataföreningens Agile-nätverk (DF Agile) i Stockholm:
- 28:e oktober kl 18: Scrum i praktiken. Positiva och negativa erfarenheter presenteras av Nils Hulth från Pyrosequencing.
- 24:e september: Agile och DSDM Case.
Kort om vad Agile är samt erfarenheter av 2 DSDM-projekt. Det senare presenterades av representanter från DSDM-konsortiet

2003-08-28
Nya länkar och nya tips om mejllistor på länksidan

2003-08-22
Höstens första ledningsgruppsmöte har hållits, där nya mål har satts.

2003-07-14
Lugnt o stilla på Agile Sweden i sommar! AgileSweden arbetar i projektform och för närvarande pågår inget projekt.

2003-01-09
Kim Nilsson på BTH har sammanställt en enkät kring parprogrammering.

2003-01-07
Dataföreningen och Agile Sweden inleder samarbete och bildar ett gemensamt nätverk där Agile Sweden står för diskussionen via mailinglistan och där DF är det exekverande organet för opinionsbildning.

2003-01-03
Informationsblad om Agile är färdigställda i två versioner:

  1. Ensidas flyer
  2. Fyrasidors infoblad

2002-12-04
Den första pubaftonen.

2002-11-27
Merga får beställning på en förstudie för ett Agilt projekt. Rekrytering av projektmedlemmar från AS startad.

2002-11-24
Matti Hjelm (Agero), Stefan Sandh (Dpart) och Ove Holmberg (Merga) arrangerar föredrag för dataföreningen kring ett Agilt projekt på Ericsson.

2002-11-14
Merga håller ett föredrag på Svenska Spel om Agile.

2002-11-07
Dokumentet Vad är Agile? klart i version 1.

2002-10-23
Agile Sweden-lunch 21/11 inbokad.

2002-10-17
Intressanta artiklar om Agile upplagda under länkar

2002-10-09
Agile Sweden-lunch 24/10 inbokad.

2002-09-23
Dokumentet " Vad är Agile Modeling?" översatt till svenska av Intrasiwan och färdig iversion 1.0. Dokumentet skall tjäna som plattform för att vidare diskutera och addera den svenska approachen till Agile och Agile Modeling. På sidan http://agile.rfa.se/am kan vi modifiera konceptet tillsammans.

2002-09-20
Agile Sweden utsedd till representant av Agile i Sverige av Agile Alliance i USA. Klicka här för vidare information.

2002-09-20
Det första Agile Sweden-mötet är bokat och kommer ske den 1 oktober.

2002-09-19
Agile Swedens webbplats sjösattes utan pompa och ståt. Just nu ligger siten som en subweb till www.merga.se, men när ekonomin tillåter kommer en egen webbplats att sättas upp.

2002-09-15
Merga och Lindysoft får förfrågan från Svenska Spel AB om workshop kring Agile med deras utvecklingsteam. Vi kommer i oktober hålla en halvdags workshop för Svenska Spel, som är mycket intresserade hur Agile kan få deras projekt att leverera bättre.

2002-09-10
Agile Sweden grundas av Ove H. Holmberg, MergaCommunications AB

Bidra till/korrigera denna sida här