Om Agile

Vad menas med "agile"?

Ordet "agile" betyder* "lättrörlig" eller "vig". Agile Software Development (eller kort "Agile") är ett synsätt gemensamt för en grupp av lättrörliga metoder. Grundtanken med Agile är att i en föränderlig värld krävs utvecklingsmetoder som hanterar förändring som en del av verkligheten, inte sådana som blundar för förändringar eller som försöker reglera bort dem. Fler regler kommer inte ge oss fler lyckade mjukvaruprojekt. Vi behöver flexibilitet - inte rigididet.

Agile kan alltså sägas vara ett paraplybegrepp. Det är inte en systemutvecklingsmetodik i sig utan snarare en uppsättning värderingar, attityder och principer. Inom Agile finns ett antal olika utvecklingsmetodiker som anses vara lättrörliga. Detta görs främst då metodikens upphovsman bekänner sig till de agila värderingarna.

Lättrörliga metoder
Historik

Under 1990-talet skapades oberoende av varandra ett antal lättrörliga metoder som en reaktion mot metoder som man upplevde som tröga och alltför omfattande.

I slutet av 90-talet blev eXtreme Programming (XP) plötsligt den mest omtalade, kanske mest på grund av sin kompromisslösa inställning mot tungtrott kravarbete och tillfälliga dokument, och vurmande för kontroversiella arbetsformer som parprogrammering.

Något gott kom dock ut av detta. Istället för att, som brukligt är, att alla började slåss för "sin" metod, samlades ledande profiler för olika lättrörliga metoder i januari 2001 under ett gemensamt synsätt. Detta synsätt kallas - Agile (=lättrörlig). Man skapade också nätverket Agile Alliance där man gemensamt vidareutvecklar och delar med sig av de värderingar, principer och arbetssätt som ligger till grund för alla lättrörliga metoder. Begreppet "Agile Software Development" skapades vid en legendarisk konferens mellan sjutton "ärrade" systemutvecklare, konsulter och processexperter. Allt detta resulterade i ett gemensamt manifest samt bildandet av Agile Alliance.

Manifestet har nyligen fått en officiell svensk översättning där Agile Sweden bidrog aktivit med översättningshjälp

Bland lättrörliga metoder kan nämnas (i alfabetisk ordning): Adaptive Software Development, Crystal, DSDM, Extreme Programming (XP), Lean Software Development, Pragmatic Programmer Scrum, med flera.

En ingående förklaring av värderingarna och principerna finns i Agile Processes av Robert Martin, samt i en artikel i Software Development Magazine (kräver gratis registrering och inloggning).

Agile-metoder lånar friskt av varandra. Att lära av varandras metoder uppmuntras. Delprocesser fångas i samma anda ex Agile Modeling för modellering som kan användas med valfri metod. Andra förpackar industriell erfarenhet som stödjer alla agile-metoder. Ex Lean Software Development, en brygga mellan Agile-metoderna och Lean-rörelsens "eliminate waste"-synsätt med ursprung i framgångsfaktorer hos företag som Toyota och 3M.

*Lexin Engelsk-Svenskt Lexikon **Översättning av Nils Weinander och Matti Hjelm för Dataföreningen, Stockholmskretsen, nätverket Agile.