Projektplatsen

Wiki är en form av projektplats där man kan diskutera och direkt i webläsaren editera sidor. På så sätt kan vi utveckla konceptet Agile Sweden tillsammans.

Tack även RFA som hjälpt oss med starten av denna denna projektplats.

Klicka här för att komma till Agile Swedens Wiki