Anteckningar från Agile Sweden-möte 26/5

Ämne: Agile Swedens framtid

Närvarande vid möte var: Anders Eriksson, Lillemor Ehrner, Joakim Holm, Erling Hellenäs, Ove H Holmberg, Per Trelje, Gustaf Brandberg, Annika Lindau, Nils Hulth + (minst en till som gick tidigt).

Mötet inleddes med att Ove berättade om att cirka 75% av projektet Agile Swedens mål för första året uppnåtts och att det nu är upp till nya, drivande personer att ta över och sätta upp nya mål om projektet Agile Sweden ska fortsätta. Uppgifter för dessa "nya" personer blir att:

  • hålla liv i maillistan agile@agilesweden.org
  • ansvara för webbplatsen www.agilesweden.org
  • sätta upp nya mål för Agile Sweden under kommande året
  • undersöka möjlighet till medverkan i Agile-temadag i höst

    "Valberedning": Matti Hjelm, Joakim Holm, Anders Eriksson samt Per Trelje anmälde sig frivilligt att ta itu med ovanstående uppgifter, antingen själva eller genom andra/ytterligare föreslagna personer. En handlingsplan med mål och personer bör vara klara före midsommar.

    vid pennan och tangentbordet Matti Hjelm