Mötesanteckningar 2003-08-22

Ämne: Förslag till målsättning för Agile Sweden under 2003/2004

Närvarande: Anders Eriksson (Watchmark), Matti Hjelm (Agero), Joakim Holm (Valtech)

Bakgrund: vid Agile Swedens senaste möte (slutet av maj 2003) föreslogs att nya mål skulle sättas för Agile Sweden. Joakim, Matti, Anders och Per Trelje (ej närvarande) ställde upp som frivilliga att göra detta. Fördröjda av sjukdom och semester träffades vi äntligen och enades om att sätta upp följande försiktiga mål:

1) Agile Sweden ska vara en källa till information om Agile, vad det är och var man kan lära sig mer Detta görs främst genom att uppdatera hemsidan med bra länkar och information om Agile, samt göra den uppdateringsbar för alla. Här bör även ingå att uppdatera "broschyren" med en ny översättning av principerna (som bl a DF Agile kan bidra till)

2) Agile Sweden ska sprida information om pågående Agile-aktiviteter och händelser i Sverige. Dvs en event-kalender på hemsidan. Detta bygger givetvis på att alla medlemmar bidrar med information om vad som händer. Information om seminarier och kurser som medlemmar håller bör vara med.

3) Agile Sweden ska främja både de elektroniska mötesplatser för Agile som finns (mail/forum) och andra (fysiska) möten. Detta görs primärt genom att fortsätta driva mejllistan agile@agilesweden.org, men också genom att stödja de andra Agile-mejllistor och -diskussionsforum som finns. Uppmuntra nya diskussioner bör göras regelbundet och här kan hjälp tas av medlemmar.

4) Agile Sweden ska ha ungefär dubbelt så många medlemmar den 1/6 2004 som idag (cirka 70).

I praktiken innebär detta:

vid tangentbordet Matti Hjelm, Agero