Mötesanteckningar 2003-09-30

Ämne: Aktiviteter hösten 2003

Närvarande: Anders Eriksson (Watchmark), Matti Hjelm (Agero), Joakim Holm (Valtech)

Bakgrund: vid förra mötet satte vi upp mål för kommande året. Denna gång gick vi igenom vad vi behöver göra i praktiken:

 1. Samarbete med Dataföreningen: Skicka info om kommande nätverksmöten till maillistan, samt kort referat efteråt. Gärna uppmuntra till fortsatta diskussioner om intressant punkter från mötet. Vi är medvetna om att dessa möten är svåra att besöka för alla, eftersom de hålls i Stockholm och medlemskap i Dataföreninen är ett krav (vid närvaro vid mer än ett möte) men då vi inte har möjlighet att anordna möten för alla inom Agile Sweden i någon större om fattning och då innehållet troligen är av intresse för alla i AS tycker vi detta är det bästa sättet just nu att hålla liv i mail-listan. Om möjligt bör även presentationer i elektronisk form läggas upp. Förstudiematerial kan även skickas ut.
 2. Wiki: Vi vill helst ha Wikin på samma domän (agilesweden.org). Kanske enklast att flytta wiki-servern till samma server som webbplatsen?
 3. Webbplatsen:
  - Gärna annan reklam från webbsponsorn (Terrabee)
  - Fixa style-sheet, byt till verdana, bredda nyhetskolumnen.
  Ny struktur:
  1. Om AS
  - Syfte (m engelsk översättn)
  - Historia
  - Organisation
  - Vilka är vi?
  - Medlemmar (m hur bli medlem)
  -Möten (med kontaktinformation till styrelse)
  2. Vad är Agile?
  - Varför (grundidéer)
  - Metoder
  - ...
  3. Veta mer
  - Diskussion (hur gå med i maillistan)
  - Föredrag om Agile (Workshop?)
  - Länkar (bör vara wiki-sida)
  - Bokrekommendationer
  - Agile Wiki (projektplatsen)

  Dessutom:
  - Ta bort nyheter äldre än 3 mån (högersidan)
  - Rensa bort inaktuella delar (bl a sådant som var mål för första årets projektmål, bokring etc)
  - Uppdatera info om föredrag som AS kan hjälpa till med att ordna (via sitt medlemsregister).
 4. Föredrag om Agile: Kolla med medlemmar vilka som vill hålla föredrag. Ett (nytt) produktblad med info om Agile och föredrag bör skapas.
 5. AS-möten: Informera om att vi nu inte har någon möjlighet att ordna regelbundna fysiska möten. I Stockholm träffas vi för närvarande i DF Agiles regi. Vi har dock ambitionen att åtminstone träffas en gång per år, bäst är troligen i samband med någon mässa i Stockholm, då många kanske ska till Stockholm i alla fall.
 6. Översättning av principer gjord av DF Agile är väl genomarbetad och diskuterad av många personer (senast vid mötet 26:e maj). Vi tycker den bör publiceras.

vid tangentbordet Matti Hjelm, Agero