Mötesanteckningar 2003-10-28

Ämne: Uppdatering av webbplats, föredragshållare m m hösten 2003

Närvarande: Anders Eriksson (Watchmark), Matti Hjelm (Agero), Joakim Holm (Valtech)

Bakgrund: vid förra mötet gick vi igenom vad som skulle uppdateras på webbplats, skulle följas upp.

 1. Wiki
  1. Informera på webbplatsen om att Wikin oftast behöver en extra refresh innan sidor visas korrekt. (Ctrl+R eller F5)
  2. Flytta Wikin till agile.agero.se snarast. Ex.vis OpenWiki kan användas. Visserligen behöver sidornas bakomliggande "kod" formateras om men det gäller relativt få sidor.
 2. Webbplats (innehåll)
  1. Ok att flytta webbplats till ny server (Agero). Kommer ej ske innan Wiki flyttats.
  2. Innehåll uppdateras:
    Joakim:
   1. -Om AS inkl info om ambition möte 1/år
   2. -About Agile Sweden
   3. -Kontakt
   4. -Om Agile
   5. -Kalender (till Wiki)
   6. -Nyheter (till Wiki)
    Matti:
   1. -Varför Agile?
   2. -Länkar (till Wiki)
   3. -Litteratur (till Wiki)
    Anders:
   1. -Resten av angivet i föreg protokoll
   2. -Ta bort höger frame
 3. Föredrag
  1. Anders kollar om fler vill hålla föredrag, vi samordnar därefter.
  2. Matti kollar om intresse att sätta samman "paket" finns. (Ex. vis Scrum+DSDM+XP+Agile?)
 4. Övrigt
  1. DF Agile översättning av värderinga och principer bör läggas upp. Matti fixar.
  2. Intressanta diskussionspunkter från DF Agile-träffar till maillistan AS (speciellt aktuellt Scrum-seminarium)

vid tangentbordet Matti Hjelm, Agero