Mötesanteckningar 2003-12-15

Närvarande: Anders Eriksson (Watchmark), Matti Hjelm (Agero), Joakim Holm (Valtech)

    Agile-dag 17/2
  1. Diskussion om större Agile-dag som skulle kunna anordnas under sen vår/försommar.
    Webbplats (innehåll)
  1. Ny omstrukturering behövs, framför allt bör avsnitt "Om Agile" lyftas fram före "Om Agile Sweden".
    Fler medlemmar
  1. Diskussion om hur vi får fler medlemmar. Vad kan erbjudas förutom mail-listan?

vid tangentbordet Matti Hjelm, Agero