Mötesanteckningar 2004-01-21

Närvarande: Anders Eriksson (Watchmark), Matti Hjelm (Agero)

  DSDM-dag 17/2
 1. DSDM-konferensen innehåller mest DSDM, en kort del om Agile XP hålls av Matti Hjelm och Erik Lundh.
  eXtreme Hour 17/2
 1. Erik Lundh kan hålla eXtreme Hour samma datum som DSDM-konferens. Medlemskrav bör ingå. Kontakt med Erik för att planera. Lokal bör ej vara stor problem.
  Webbplats/Maillista
 1. Önskemål finns om att ha en kombinerad forum/mail-listan. Möjligheten finns på yahoogroups. Medlemmarna bör tillfrågas först.
 2. Anders fixar omstrukturering enligt förra mötets önskemål.
  Ny flyer och broschyr?
 1. Den nuvarande känns gammal, kan en ny skapas?

vid tangentbordet Matti Hjelm, Agero