Protokoll AS 12 mars

Närvarande Anders Jocke Matti

1.Ändring av sajten diskuterades. Mål med att förändra sajten är att
a.Underlätta editering
b.Uppnå enhetlig stil
c.Se bilaga med särskilda förändringar

2.Diskussion av mailing listan. Status just nu
a.En del hårda diskussioner har rapporterats, men det verkar utrett för stunden
b.Vi tycker att det är lagomt aktivt just nu.
c.Man bör presentera sig, alltså inget absolut krav.

3.Konferens Mary Popendieck diskuterades. Inget beslut

4.Konferens Ken Schwaber diskuterades. Inget beslut

5.Föreslaget Writers Studio diskuterades. Ge OK men inga särskilda actions beslutade.

6.Beslut om enklare kvällsarrangemang i maj, gärna i sammarbete med DF Agile.

7.Beslut om nästa möte 21 april.

Se bilaga för detaljer kring punkt 3, 4 och 5.

Sekreterare

A Eriksson