Protokoll AS 25 mars

Närvarande Anders Jocke Matti

1.Angående tidigare diskussion på epostlistan om översättningar av agila uttryck föreslås den diskussionen flyttas till wiki istället för mail. Då blir det större chans att man bygger upp något resultat och mindre risk att man går i cirklar.

2.Matti ska kolla efter medfinansiering hos DF Agile.

3.Diskussion om agil kväll i maj, följande förslag blev lagda
a.Datum 26 eller 27 maj
b.Tid 17 och framåt
c.Lokal DF på Drottninggatan. Action Matti: boka DF för detta
d.Program: först föredrag sedan mingel
e.Föredragare efterlyses: Action Anders: maila föredragslistan
f.Fler föredragare att kontakta: Ola, Matti, Jocke, Pez, Pelle Trelje, Erik Lindahl, Erik Lundh, Ken Schwaber). Action Anders: kontakat dessa också.
g.Action Matti: informera Erik Lund om datum.
h.Sponsoerer för evenemanget: Matti kollar Agero. Jocke kollar Valtech och Citerus.
i.Matti kontaktar Mikael Blomgren för engagemang i AS
j.Jocke gör inbjudan.
k.Mingelavdelningen bör ha något slags presentationsfunktion så att man lär känna folk bättre. Namnskyltar är ett sätt.
l.Allmänt se ”planning game” bilaga.

4.Diskussion om sajten
a.Se bilaga med förslag från Jocke.
b.Förslaget innehåller en block med senaste uppdateringar och en feature (förutom det som redan finns),

5.Beslut om nästa möte 1 april på kulturhuset.

Sekreterare

A Eriksson