Minnesanteckningar

Styrelsemöte, 11 oktober 2004
Närvarande:
Matti Hjelm (sekr)
Joakim Holm
Mikael Blomgren
Ola Ellnestam

1) Information om Scrum kurs köpenhamn
1-2 november kan man certifiera sig som Scrum-master under ledning av Ken Schwaber. Matti ska gå kursen, kul om flera från Agile Sweden kan följa med. Information finns upplagt på wikin.

2) Information om Agile Danish User Group
En första mailkontakt har skett med Jens i Agile Denmark. Han är med och ordnar Scrum-kursen. Kanske något samarbete kan ske i framtiden (ordna konferens?)

3) Info om "Lär dig TDD på 24 timmar"
Viktigt att delta på mötet 28:e oktober, planering ska ske tillsammans!

4) Fördelning av ansvar till arbetsgrupper
a) Webbgruppen (Anders Eriksson och Måns Sandström) Ansvarar för drift och underhåll av webbplats och wiki. 1:a sidan bör uppdateras med nytt innehåll cirka 1g varannan månad. (Använd interkomm- och externkomm-grupperna för att få innehåll) Wikin bör kanske kunna lösenordskyddas (problem med "spam"-bot för tillfället) Matti administrerar mail-listan (lägger upp nya medlemmar)

b) Internkommunikation (Matti Hjelm, Mikael Blomgren samt André Ekespong)
(Internt = riktat till medlemmarna)
Ansvarar för internt innehåll på webbplatsen, diskussioner på maillistan samt kommande jul- och medlemsmingel. (Mikael/Matti)
Ansvarar för Dataföreningsträffar i Dataföreningsträffarna (Matti/André)

c) Externkommunikation (Joakim Holm och Ola Ellnestam)
Ansvarar för utåtriktad kommunikation och aktiviteter med kunder/beställare etc.
Ansvarar för externt riktat innehåll på webbplatsen.

Varje arbetsgrupp bör träffas och sätta upp mål för kommande året, samt meddela detta till styrelsen. Att vara ansvarig behöver inte innebära att man måste själv genomföra det, delegering är givetvis fullt tillåten.

vid pekskärmen och kraschad hårddisk, Matti Hjelm