MINNESANTECKNINGAR

Styrelsemöte Agile Sweden 2005-03-08
Deltagare: Mikael Blomgren, Matti Hjelm, Joakim Holm (sekr) och Ola 
Ellnestam (fr pkt 2)

§1. Föregående protokoll

Genomfört:
Kvar att göra från förra protokollet:
§2. Genomgång av status inom arbetsgrupperna

EXTERN KOMMUNIKATION (X-COM)
Ej träffats fysiskt. Gjort handlingsplanen och förslag på säljpitchar.

INTERN KOMMUNIKATION (I-COM)
Ej träffats fysiskt. Gjort planen och börjat förbereda DF-möte.

WEBBGRUPPEN
Gjort handlingsplanen och fått till behörighetskontroll på wikin.


§3. Genomgång av handlingsplaner för arbetsgrupperna, synkronisering

Arbetsgruppernas förslag och styrelsens kommentarer följer.

X-COM
 1. Rollbaserat innehåll med säljpitch på webbplatsen inklusive klar, rättvis process för att behandla intresseanmälningar. Styrelsen: Saknar ett mål. Målet sattes till: Klart 1 maj.
 2. Kompetensbank med sökfunktioner. Styrelsen: Känns för stort. Kombinera eventuellt en enklare lösning (ev wiki) med punkt 1 istället.
 3. Frukostseminarier. Mål: 1 möte genomfört före 1 juni. Styrelsen: Prova detta en gång och dra lärdomar. Agile Sweden bör alltid kort presenteras. Värden har rätt att kort presentera sitt företag. Vi behöver tydliga regler för hur intresseanmälningar ska hanteras.
I-COM
 1. Innehåll till webbplatsen. Mål: Tre nya artiklar till webbplatsen före 1 juni. Styrelsen: Föreslår att detta modifieras till två artiklar och till 1 juli.
 2. Vidareutveckling av nya funktioner. Inga mål satta. Styrelsen: Föreslår att gruppen nöjer sig med att tänka ut en lista med bra funktioner att utveckla framöver.
 3. Mejllistan, skicka ut frågor. Mål: 10 nya diskussioner med minst 4 inlägg var. Styrelsen: Låter ambitiöst. Gruppen valde dock att behålla sitt mål.
 4. Medlemsträffar, sommarmingel återstår. Mål: Före midsommar, minst 30 deltagare, 2 x 15 min föreläsningar. Styrelsen: Möjliga ämnen: XP 2nd ed., Joel Spoilskys 12 punkter, diskussioner inom "open space", robotövning från Scrumkurser
 5. Träffar i DF. Leanseminarium planerat till slutet av april eller i början av maj. Mål: Före 1 juni.
 6. Administrera mejllistan. Sköts föredömligt av Matti.
Webbgruppen
 1. Genomgång av webbplatsens innehåll. Styrelsen: Bra! Vi har en del föråldrad information på sajten. Föreslår att vi gör om förstasidan så att informationen som idag finns i högermarginalen flyttas till central plats och högermarginalen tas bort. Det centrala fältet kompletteras med sådant som är dynamiskt, t.ex. nyheter på sajten, en ledarspalt, etc.
 2. Plan för driftsmiljö. Styrelsen: Bra, men vi önskar en konkretisering av problemen som webbgruppen upplever. Vi vill också kommentera att vi tycker att wiki är ett mycket bra verktyg för ett nätverk av vår typ. Wikin bör inte avskaffas utan att ett bättre alternativ presenteras.
 3. Genomföra förslag från övriga grupper: Styrelsen: Vi inser tidsbristen och övriga grupper får anpassa sitt material och önskemål till detta. Inga funktioner som kräver programmering bör planeras tills vidare.
§4. Övriga frågor

Nya texter om arbetsgrupper

Dessa finns nu. Jocke föreslog och ansvarar för att dessa läggs ut på webbplatsen.

Testdriven utveckling 

Ola föreslog att vi har något slags möte om testdriven utveckling (TDD). Han har även en påtänkt föreläsare. Styrelsen tyckte att detta lät bra och vi behåller idén till hösten.

§5. Sammanfattning att-göra och boka nästa möte

Matti är värd för nästa möte. Prel tidpunkt: 24 april kl 17. Plats: Agero eller hemma hos Matti.