MINNESANTECKNINGAR

Styrelsemöte Agile Sweden 2006-02-23
Deltagare: Lillemor Ehrner, Ola Ellenstam, Matti Hjelm (sekr), Joakim Holm (sekr)

§1. Föregående protokoll

Genomfört:
Kvar att göra från förra protokollet:
§2. Genomgång av status inom arbetsgrupperna

EXTERN KOMMUNIKATION (X-COM)
Frukostseminarium genomförda. Joakim lägger upp lista på förberedda föredrag.

INTERN KOMMUNIKATION (I-COM)
Genomförde 2 seminarier förra året, dels TDD i försomras, dels julminglet 29:e november.
Matti och ev. André undersöker om intresse finns för nya ämnen, ex vis i samarbete med DF-nätverket.

Datum för sommarmingel: 31:a maj WEBBGRUPPEN Joakim undersöker med Måns och Anders. Och även om eventuellt Andreas kan vara behjälplig med uppdateringar. §3. Färjekonferens? Förslag på konferens på finlandsfärja gemensamt med Agile Finland finns.
Lillemor håller i detta. Prelimimnärt datum: någon gång i april/maj. Lillemor undersöker praktiska detaljer och intresse hos medlemmar. §4. Boka nästa möte 29:e mars, Ola fixar lokal.