ANTECKNINGAR

Agile Sweden
Styrelsemöte 6 april 2006

Deltagare:
Joakim Holm, Terrier Software
Ola Ellnestam, Agical

§1 Välkomna

§2 Beslut om publicering av seminarie/kurslista
   Underlag: förslag till texter, processbeskrivning, talarmatris

   Ändringar texter:
   - Seminariet "Varför..." bör stå först (mest grundläggande)
   - Lägg in text om att TDD-seminariet innehåller "praktiska demonstrationer"
   - Tag bort kursen "Att beställa..." tills vidare (ingen talare)
   Beslut: Publicera med ändringarna

TODO Jocke: Gör ändringarna och skicka materialet till webbgruppen.

   Process och talare:
   - Måste publicera talare. Jocke, Ola och Matti bör komma upp direkt. Sen får man anmäla sig.
   - Talarpresentationer kan länkas från de egna presentationerna
   Beslut: Talare (initiala) och processbeskrivningen kan publiceras

TODO Jocke: Fråga om Matti kan vara moderator?
TODO Jocke: Be Matti sätta upp intresse@agilesweden.se
TODO Jocke: Skicka processbeskrivning och anmälda talare till webbgruppen.

§3 Status: Färjetur med Agile Finland

Bordlägges då Lillemor ej närvarande.

§4 Diskussion om anmälan till XP 2006

Troligen kommer ett gäng från A/S åka dit. En idé från Jocke vore att ordna ett litet, gemensamt arrangemang, t.ex. en A/S-pub någon kväll. Förslag: Samling måndag kväll i SAS Radisson bar.

TODO Ola: Skicka ut inbjudan. Fråga på listan vilka som ska dit.

§5 Status: Sommarmingel

Bordlägges då Matti ej närvarande.

§6 Status: Webbgruppens medlemmar

Status: Anders tackat nej till vidare medverkan. Måns kan tänka sig fortsätta.
Andreas Hägglund är intresserad.

Beslut: Andreas tar över Anders roll i webbgruppen (om intresset fortf finns).

TODO Jocke: Kontakta och fråga Andreas

§7 Styrelsens medlemmar

Bordlägges.

§8 Övriga frågor

Mejllistan för inaktiv. Uppmaning till styrelsens medlemmar att hjälpa till att hålla listan levande.

TODO Jocke: Idéer till frågor kommer i separat mejl.

Sekr: Jocke