Agile Sweden Styrelsemöte - 29/8 2006

Närvarande: Joakim Holm, Matti Hjelm, Ola Ellnestam

§1 Välkomna

§2 Föregående protokoll

- Pusha lite på Måns om publicering av process för talare, kurs och
seminarielist samt talare  (Jocke/Matti)

§3 Fysiska möten

- Styrelsemöten i samma veva
- Första torsdagen varje jämn/ojämn månad (Olar mailar inbjudan)
- Black and Brown Inn
- Kontinuitet

§4 Dataföreningens framtid

- Kombineras med fysiska möten se §3

§5 .se-domän

- agile.se, agilesweden.se, agilesweden.org (Matti reggar och fixar)

§6 Styrelse medlemmar

- Nytt blod behövs
- Jocke ställer sin plats till förfogande (Ola påpekar detta i inbjudan
till nästa möte)

§7 Anmälning förenklas

- Matti godkänner en presentation, sen är det klart. (Matti)

§8 Nya mål

- 1 år:
 - Ökat antal aktiva medlemmar
 - Aktivare medlemmar
 - Bättre anpassad nivå på diskussioner
 - Ha en FAQ klar, c:a 30 frågor. (Ola mailar ut 1 fråga då och då)

- 3 år:
 - Skriva bok?