Agile Sweden

Styrelsemöte, 2006-11-24

Deltagare: Ola E, Matti H, Jocke H
Adjungerad: Måns Sandström


§1 Föregående protokoll

Genomfört:
* Talarregler och seminarier kursen finns nu upplagda.
* Agero tar över från Ove Holmberg som ägare av domänen. Betalt för ytterligare två år.

Ej gjort:
* Andra "Punkt-se"-domäner behöver diskuteras mer (Matti). Bordlägges till nästa möte.
* Nya mål för nätverket behöver diskuteras. Bordlägges till nästa möte.

Att göra:
* Ola/Måns: Offentliggör regeln om fysiska möten på B&B


§2 "Brådskande" nytt innehåll på sajten (process)

Genomfört (se ovan). Matrisen talare/ämne ska in härnäst.

Att göra:
* Alla: Var och en talar med minst en potentiell talare om de vill vara med och vad de vill tala om.


§3 Förslaget om CMS för att hantera innehåll på webbsajten

Detta är en ny fråga och läget är oklart. Vad som däremot är klart att föreningen lider av att ha en ganska ful webbplats som dessutom är krånglig att uppdatera (statisk HTML).

Föreningens behov är ytterst blygsamma. Vi vill kunna driftsätta på en plattform som är relativt vanlig. Verktyget måste vara gratis och fritt. Det bör vara ett enkelt verktyg med begränsade, men bra, funktionalitet. Webbredigering av artiklar, gärna WYSIWYG, vore trevligt. Lägga upp filer och bilder samt justera layout/design via CSS. En exportfunktion till text vore också bra.

Däremot ser vi mindre behov av flerstegspublicering, sidor skyddade bakom lösenord och internationalisering. Det är också bara fråga om _en_ webbplats - inte flera.

Några alternativ som Jocke tagit fram: Apache Lenya, Joomla, Typo3 och InfoGlue. Ola nämnde NetPublisher, som han använt tidigare. Det lär finnas några hundra dylika verktyg bara i Europa...

Alt 1: Netxist driver webbplatsen idag. Ev har de redan ett verktyg i drift. Enklast är att fråga dem.
Alt 2: Föreslå något av förslagen till dem.

Att göra:
Matti: Kolla med Netxist (alt 1).


§4 Förslaget om ny webbdesign

På eget initiativ har en av våra medlemmar (Patric Jansson) tagit fram ett nytt formförslag för vår webb. Mötet var enigt i att förslaget är mycket snyggt och rent ofantligt mycket bättre än vår nuvarande "90-talsdesign". Vi hade dock några konkreta förbättringsförslag som ska framföras till Patric.

Att göra:
* Jocke: Ge kommentarer till Patric, be om nytt förslag


§5 Arr. av nytt frukostseminarium?

Just nu står julminglet i fokus. Vi räknar dock med att genomföra två seminarier under våren.

För det första seminariet har vi sedan tidigare förslag på en talare, ämne samt arrangör. Alla biföll förslaget.

Det andra seminariet har vi ett förslag på arrangör till.

Att göra:
* Jocke: Prata med tilltänkt arrangör och talare för att få klartecken och sätta ett datum.


§6 Arr. av Julmingel

Julminglet arrangeras i år av Ola och kollegor på Agical. Inbjudan har redan gått ut via mejllistan.

Att göra:
* Måns: Lägg in informationen om julminglet på startsidan.


§7 Inger Gran och DF

Agile Swe håller på att avveckla samarbetet med nätverket DF Agile på Dataföreningen. DF är dock intresserade av ett fortsatt samarbete med oss. Vi har ju ett antal duktiga talare och experter i nätverket.

Vi är givetvis intresserade av ett samarbete med DF. Typiskt samarbete skulle t.ex. kunna röra gemensamma arrangemang av typen heldagsseminarier med någon utländsk gäst eller längre kurser via DF Kompetens. DF har ju ett stort adressregister och medel för bra marknadsföring.

Beslut: Matti håller denna kontakt. Samarbete om tillfälle ges.


Vid tangentbordet,

Jocke