Seminarier

Varför lättrörlig systemutveckling?

Detta seminarium beskriver motiven och tankarna bakom den agila rörelsen. Seminariet ger lite mer kött på benen och bidrar till en djupare förståelse och svarar på frågorna kring arbetssättet. Varför har vi så mycket ändringar i kraven? Varför håller inte våra planer idag? Vilka förbättringar kan vi förvänta oss genom att arbeta mer ”agilt”?
Målgrupp: chefer, beställare, affärsansvariga, kravanalytiker, projektledare, testare, systemutvecklare, processexperter, användbarhetsexperter, m.fl.
Typisk längd: 1-2 timmar.

Introduktion till lättrörliga metoder

Detta seminarium ger en introduktion till lättrörliga (agila) metoder i allmänhet. Seminariet beskriver den agila familjen utifrån delade värderingar, attityder och egenskaper och beskriver motiven bakom ett mer flexibelt angreppssätt.
Målgrupp: chefer, beställare, affärsansvariga, kravanalytiker, projektledare, testare, systemutvecklare, processexperter, användbarhetsexperter, m.fl.
Typisk längd: 1-2 timmar.

Introduktion till Extreme Programming (XP)

Seminariet ger en överblick över arbetssätt, principer och värderingar som används inom den lättrörliga metodiken Extreme Programming (XP). De bakomliggande skälen till valen inom XP redovisas. Råd och fällor vid införande beskrivs. Efter seminariet bör deltagarna ha tillräcklig information för att besluta om ett provinförande av XP.
Målgrupp: chefer, beställare, kravanalytiker, projektledare, testare, systemutvecklare, processexperter, användbarhetsexperter, m.fl.
Typisk längd: 2-4 timmar.

Introduktion till Scrum

Seminariet ger en överblick över den lättrörliga metodiken Scrum, som fokuserar på teamet och projektledningen. Råd och fällor vid införande beskrivs. Efter seminariet bör deltagarna ha tillräcklig information för att besluta om ett införande av Scrum eller ej.
Målgrupp: chefer, beställare, kravanalytiker, projektledare, testare, systemutvecklare, processexperter, användbarhetsexperter, m.fl.
Typisk längd: 1-3 timmar.

Introduktion till Lean Software Development

Seminariet ger en överblick över tankeverktyg och principer inom Lean Software Development. Vi beskriver också historien bakom Lean och kopplingen till Lean Development och Lean Production från Toyota. Seminariet ger deltagarna en uppsättning tankeverktyg samt en djupare förståelse varför agila metoder fungerar.
Målgrupp: chefer, beställare, kravanalytiker, projektledare, testare, systemutvecklare, processexperter, användbarhetsexperter, m.fl.
Typisk längd: 1-3 timmar.

Introduktion till testdriven utveckling (TDD)

Testdriven utveckling är ett kraftfullt, disciplinerat sätt att arbeta för systemutvecklare. Fördelarna är många, för både utvecklare och beställare, men det finns också svårigheter. Detta seminarium ger en överblick hur man arbetar testdrivet samt beskriver både fördelar och svårigheter man kan stöta på. Praktiska demonstrationer ingår.
Målgrupp: tekniska projektledare, systemutvecklare
Typisk längd: 1-2 timmar.

Introduktion till kundtestdriven utveckling (CTTD)

Kundtestdriven utveckling tar fördelarna med TDD och applicerar detta i ett större sammanhang; istället för tester för funktion i program tittar vi på tester för hela funktionskrav, t.ex. ett användningsfall. Fördelarna är många, för både utvecklare och beställare, men det finns också svårigheter. Detta seminarium förklarar varför du bör överväga att arbeta på detta sätt samt hur du kan lägga upp arbetet.
Målgrupp: beställare, kravanalytiker, projektledare, testare, systemutvecklare, processexperter
Typisk längd: 1-2 timmar.

Kurser

Att projektleda lättrörliga team (Agile Project Management)

Detta är en kurs som riktar sig åt personer i roller som teknisk eller administrativ projektledare. Kursen beskriver hur man ser på projektledarrollen i agila metoder och varför den är annorlunda. En agil projektledare fungerar idealt mer som en coach, ledare och facilitator än en planerare och administratör. Kursen förbereder projektledaren för att på bästa sätt leda och driva lättrörliga utvecklingsprojekt.
Målgrupp: projektledare, tekniska projektledare
Typisk längd: ½ - 2 dagar

Testdriven utveckling i praktiken

Testdriven utveckling är ett relativt nytt och kraftfullt sätt att arbeta för systemutvecklare. Denna kurs lär ut strikt TDD till systemutvecklare genom att prova att arbeta på detta sätt. Laborationer ingår. Verktyg som xUnit och andra beskrivs och används i laborationerna. Testning av GUI och databasdelar berörs.
Målgrupp: systemutvecklare
Typisk längd: 1-2 dagar

Kundtestdriven utveckling i praktiken

Kundtestdriven utveckling är ett nytt och kraftfullt sätt att arbeta för kunder, testare och systemutvecklare i lättrörliga utvecklingsprojekt. Denna kurs lär ut hur man kommer igång och arbetar enligt CTDD. Grundprincipen är att kund och team tillsammans hjälps åt för att utveckla automatiserade tester för funktionalitet som kommer att utvecklas härnäst i projektet. Laborationerna kan väljas bort men rekommenderas. Verktyg som FitNesse och andra beskrivs och används i laborationer.
Målgrupp: beställare, kravanalytiker, testare, systemutvecklare
Typisk längd: 1/2-1 dag.