Processen för talare till seminarierDetta dokument beskriver hur talare till seminarier för Agile Sweden allokeras.

Huvudprinciper

1. Belöning för insats.
   Ex. Personer som engagerar sig i Agile Sweden (aktiva personer i styrelse eller arbetsgrupper) har förtur som talare.
2. Rättvis fördelning.
   Ex. Allokering av talare sker genom ett round-robin-system.
3. Öppenhet
   Ex. Alla anmälda talare ska kunna se vad som kommit in. Alla besökare på webbplatsen ska se vilka talare och ämnen som finns.
4. Agile Swedens namn.
   Ex Det ska inte finnas talare som inte är kvalificerade att tala om sitt ämne. Det ska inte finnas ämnen för vilka det inte finns några talare.

Regler
Matrisen
- Det finns en matris som består av talare och ämnen. Matrisen anger anmälda talare, godkända seminarier och vem som kan tala om vad.
- Talarna är i matrisen uppdelade i två sektioner:
  1. De som är aktiva inom Agile Sweden och som anmält intresse för att tala,
  2. Övriga medlemmar som anmält intresse att tala för vår räkning.
- Godkända talare för varje ämne är markerade i matrisen.
- Har en talare hållit ett seminarium el dyl inom ett ämne står angivet det datum som uppdraget antogs.

Talare
- Alla medlemmar kan anmäla sig som talare. När man gör detta anmäler man också inom vilka ämnen man kan tänka sig tala.
- En talare måste godkännas av styrelsen innan de läggs till talarlistan. (Motiv: De representerar Agile Sweden.) Ett enkelt sätt att kvalificera sig är att arbeta aktivt i föreningen. Man kan också hänvisa till tidigare erfarenheter eller hålla föredraget vid någon sammankomst.
- Talare kan när som helst avanmäla sig från talarlistan.

Seminarierna
- Nya idéer till seminarier kan komma från styrelse eller medlemmar.
- Idéer till seminarier måste godkännas av styrelsen innan de läggs till listan av seminarier. För att ett ämne ska godkännas måste det finnas minst en talare för ämnet.

Intresseanmälningarna
- Det finns en moderator för intresseanmälningar om seminarier från externa organisationer. Moderator arbetar med hjälp av matrisen.
- Intresseanmälningar går till en gemensam mejladress ( kontakt@agilesweden.com). Hela styrelsen får en kopia, men moderator ansvarar för vidare behandling.
- Moderator fördelar intresseanmälan till näste talare på tur inom detta ämne. När talaren har accepterat uppdraget flyttas man till sista plats i listan. (Det gamla datumet sparas dock för de fall där kund och talare inte kan komma överens och talaren därför måste lämna tillbaka uppdraget till moderator.)
- Har en viss talare specificerats i  intresseanmälan har denne alltid förtur.
- Om någon av de aktiva vill hålla ett föredrag kan aldrig någon som inte är aktiv få föredraget.
- Om inget av de aktiva vill/kan hålla föredraget går förfrågan över till de övriga anmälda talarna.
- Man kan tacka nej till uppdrag. Uppdraget går då vidare till näste person på tur. Talaren förlorar inte sin plats i kön.
- Prissättning för uppdraget förhandlas helt mellan talaren och kunden. Agile Sweden lägger sig inte i prissättning.
- Kan talaren och kunden inte komma överens om uppdraget ska talaren informera moderator om detta samt tipsa kunden om var en annan talare kan hittas. Det ligger i talarnas egenintresse att göra detta eftersom Agile Sweden då ändå kan uppfylla kundens önskemål och föreningens rykte sprida. Talaren förlorar inte heller här sin plats i kön.

Övrigt
- Dessa regler och talar-seminariematrisen ska publiceras öppet på webbplatsen.