Varför Agile?

Kärnbudskapen inom lättrörlig utveckling (Agile) är anpassning till förändring och betoning på samarbete mellan människor.

Men varför är nu detta så viktigt? Och varför är Agile utformat som det är?

Anpassning till förändring är överlevnad

Att följa med i marknadens, kundernas och omvärldens ständiga förändring är en förutsättning för att företag och dess produkter ska leva vidare. Detta har alltid varit sant, skillnaden mot tidigare är att även programvara nu måste förändras snabbt och samtidigt säkert (vilket inte alltid är fallet i komplexa system). Ett angreppssätt som ger snabb förändring och anpassning till lågt pris (kort tid) kommer att ge resultat som överlever längre än sådana som inte kan anpassas lika snabbt. Detta givetvis under förutsättning att kvalitet är lika i båda fallen. Lättrörliga metoder kan hantera den ökad e förändringsgraden med bibehållen eller högre kvalitet både under utveckling och under underhållsfasen.

Individer i samarbete kommunicerar effektivt

En av de grundläggande förutsättningarna för att kunna hantera förändringar effektivt är effektiv kommunikation, både mellan marknaden, kunden, projektledare och utvecklare samt utvecklarna sinsemellan. Effektiv kommunikation kan enklast ske genom möten ansikte mot ansikte. Individerna måste också ha befogenheter och känna ansvar för att genomföra det arbete och de förändringar som krävs.

Att läsa

För den som har bråttom:
Varför Agile ser ut som det gör beskrivs i artikeln The New Methodology av Martin Fowler.

För den som har mer tid:
Bok: Alistair Cockburn - Agile Software Development

Om Agile och en skiftande ekonomi:
I boken Agile Software Development Ecosystems, beskrivs i kapitel 1 och 3 hur Agile är anpassat till en snabbt skiftande ekonomi.
Kapitel 3 går glädjande nog att läsa direkt här (länken leder till ett utdrag ur boken på Amazon.com).

Att titta på (ljud och bild i strömmande video)

Martin Fowler berättar om Agile och dess grundorsaker (hela presentationen från konferensen "SD East", november 2000):
The New Methodoloy - speech

Att lyssna på (MP3)

Samma presentation som ovan men bara ljudet: The New Methodology - speech - sound only - online.

Om länkarna ovan inte fungerar, snälla, skicka e-post till: Måns Sandström